Dịch vụ bán hàng

01 Đội ngũ ưu tú được dành riêng để phục vụ

①、6 nhà hoạch định chuyên nghiệp, thiết kế cá nhân cho ý tưởng của khách hàng

②、12 kỹ thuật viên sản xuất độc đáo đánh bóng tốt sản phẩm của bạn

③、Team, nhóm cài đặt trang web chuyên nghiệp, tiết kiệm thời gian và lo lắng cho việc hạ cánh sản phẩm của bạn

02 giải pháp tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng

Khi bạn chn giai đon đu, chúng tôi có dch vkhách hàng và nhà thiết kế chuyên nghip đđưa ra các gii pháp sn phm phù hp cho bn theo nhu cu ca bn: bao gm kiu dáng, màu sc và kích c, chúng tôi sgii quyết tng vn đtùy chnh cho bn.


03 Chào mừng bạn đến thăm

Chào mừng và htrkhách hàng bt clúc nào đghé thăm các sn phm đưc bán bi công ty, kim tra thiết kế sn phm ca công ty chúng tôi, quy trình sn xut sn phm và quy trình, thiết bsn phm và hthng qun lý cht lưng.


04 Cung cấp báo giá hợp lý

Khi khách hàng làm rõ quy trình sản phm, kích thưc, kiu dáng và thông báo cho dch vkhách hàng tiếp nhn, chúng tôi sbáo giá hp lý theo nhu cu ca bn trong vòng 2 gi.


05 Cung cấp tư vấn chuyên nghiệp

Chúng tôi tuân thủ nguyên tc "khách hàng là trên hết" và cung cp dch vcht lưng cho khách hàng. Chúng tôi strli các câu hi kthut chuyên nghip ca bn và trli nhng nghi ngca bn trong thi gian nhanh nht.


06 Cam kết chất lượng sản phẩm

Để đm bo hiu sut cht lưng cao ca sn phm, vic sn xut và thnghim sn phm có hsơ cht lưng và dliu thnghim. Chúng tôi ha rng mi sn phm sđưc bphn kim tra cht lưng kim tra và gli trưc khi xut xưng.


Mã quét WeChat