Dịch vụ hậu mãi

01 Dịch vụ bảo hành sản phẩm.

Chúng tôi tuân theo thái độ phục vụ nghiêm ngặt và có trách nhiệm. Sau khi bạn nhận được sản phẩm, nếu có sự cố không phải là yếu tố con người, bạn có thể được hưởng dịch vụ bảo hành 1 năm. Sau khi hết thời gian bảo hành, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, bạn vẫn có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào, nhân viên sau bán hàng của chúng tôi sẽ giải quyết sự nhầm lẫn cho bạn.


02 Đảm bảo chất lượng sản phẩm

Mỗi sản phẩm của Royal metal đều sử dụng nguyên liệu thô đủ tiêu chuẩn. Để khiến khách hàng sử dụng nó một cách tự tin, các nguyên liệu đã được cơ quan ATS kiểm tra, vui lòng yên tâm mua!


03 Sự cố cài đặt sản phẩm

Chế đsn xut tùy chnh mt ca ca nhà máy giúp bn tiết kim thi gian và rc ri. Đưc trang bđi ngũ kthut chuyên dng đgii quyết các vn đkhác nhau cho bn. Mt nhóm cài đt trang web xây dng trưng thành thc hin sn phm cho bn.


04 Thông báo nhận sản phẩm

Sau khi bạn nhn đưc sn phm, nếu bn thy rng bao bì bhng, vui lòng không ký nhn:①;Bn nên gi nhân viên dch vkhách hàng ca chúng tôi đgii thích tình hình và ghi li hình nh thc tế bhư hng.②;Mgói và kim tra tình hình sn phm: nếu sn phm bhng, bn nên ghi li ngay tình hung ti ch, xác nhn ngay ti chhoc ti lên cho nhân viên dch vkhách hàng ca chúng tôi ln đu tiên, chúng tôi sthương lưng và xlý trong vòng ba ngày làm vic.③;Nếu sn phm không bhng, vic ký có thđưc hoàn thành.


05 vấn đề hoàn trả sản phẩm

Do đặc thù của ngành tùy chỉnh và các sản phẩm được sản xuất theo nhu cầu cá nhân của bạn, sau khi ký hợp đồng và nhận tiền đặt cọc, dịch vụ trả lại và trao đổi không được hỗ trợ, vì vậy vui lòng kiểm tra chi tiết quy trình sản phẩm, kích thước và các thông số khác khi đặt hàng .


Mã quét WeChat